บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/59 เรื่อง ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/59
เรื่อง ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

ดาวน์โหลด

    สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
    อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    0.png3.png7.png9.png1.png0.png
    24 มกราคม 2564