บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/61 เรื่อง รายงานการประชุม Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/61
เรื่อง รายงานการประชุม Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

 

ดาวน์โหลด

    สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
    อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    0.png3.png7.png9.png1.png0.png
    24 มกราคม 2564